Politiker är inte helt immuna mot straff


Att vara politiker innebär inte att man står över lagen på något sätt. Dock såg Olof Palme till att ta bort tjänstemannaansvaret på 70-talet, vilket innebar att bland annat politiker slipper undan ansvar om fel har begåtts. Kvar finns idag tjänstefel, som är mycket svårare att dömas för. Med det sagt finns det fortfarande många fel en politiker kan begå och därmed bli måltavla för delgivning av brott.

Vilka brott kan en politiker begå?

En politiker är i grund och botten en helt vanlig människa som alla andra. Det innebär att den kan begå precis samma fel och misstag som vem som helst till vardags. Hade tjänstemannaansvaret fortfarande funnits kvar, hade det funnits många fler områden där en politiker hade kunnat göra fel. Nu är det istället endast tjänstefel en politiker kan straffas för inom sin profession som politiker.

Skulle man ha begått ett brott som politiker, kan man få en delgivning med hänvisning till det inträffade. En delgivning är information som ges, oftast via post och där informationen gäller ett beslut från exempelvis en myndighet. Det finns olika sätt att få en delgivning och delgivningen kan fås av många olika anledningar. Ett sätt är att få den skickad till sig via företag som exempelvis Intrum. Anledningen till delgivning kan i det fallet vara exempelvis i samband med konkurs eller uppsägningar. I det privata livet finns det möjlighet att dömas för en mängd olika saker även om man är politiker rent professionellt och det kan leda till att man blir delgiven om uppsägning eller att ens bolag måste sättas i konkurs.