Så kan du granska politiken i din kommun


Politiker är förtroendevalda av medborgarna. Det innebär att medborgarna också har ett berättigat intresse i att få insyn i hur det förtroendet förvaltas. I denna text ger vi dig tips på hur du kan ta del av beslut och möteshandlingar i din kommun.

Sverige har 290 kommuner och i varje kommun finns det många förtroendevalda politiker. De fattar beslut som berör bland annat skola, äldreomsorg och brandkår. Även om väljarna inte har direkt tillgång till sammanträdesrummen, förutom kommunfullmäktiges sammanträden, så kan mycket följas digitalt. Vissa kommuner har på ett förtjänstfullt sätt börjat arbeta med tekniken RPA som innebär att en robot sammanställer allt mötesunderlag från politikernas interna system och publicerar detta i ett offentligt system som medborgarna har tillgång till. Det innebär att information från politikernas intranät blir synligt för medborgarna. Medborgarna kan på så sätt granska de beslut som fattas av politikerna.

Följ vad som händer i din kommun via kommunens digitala system

Många av landets 290 kommuner har ett digitalt system där kommunens invånare kan ta del av mötesunderlag, beslut och protokoll. På så sätt får medborgarna insyn i det politiska beslutsfattandet. Ett problem i vissa kommuner är att det dröjer för lång tid från det att ett beslut är fattat till det att protokollet blir tillgängligt för medborgarna. Det problemet finns inte hos kommuner som använder sig av RPA, då detta system automatiskt överför protokollen så fort de är signerade till det system som medborgarna har tillgång till. RPA bidrar alltså till att underlätta medborgarnas insyn i det kommunala beslutsfattandet.