Politik – värt att sätta sig in i


Med risk för att låta som en som helst bara vill klaga på allt och alla är det idag många i Sverige (och EU samt världen i stort) som inte uppskattar demokrati. Med uppskattar menas här att man inte förstår hur mycket man kämpat genom mänsklighetens och samhällets historia för att komma till denna punkt i historien: där vi alla har medbestämmanderätt, åtminstone teoretiskt sätt, här i Sverige. Denna historielöshet är farlig då den kan leda till att man låter makten gå till sådana som inte bör ha den – antidemokratiska krafter – som sedan försöker bryta ner och destabilisera demokratin i dess grund.

Således är det viktigt att alla och envar sätter sig i in i dels den historiska utvecklingen och framväxten av demokrati samt i vad som sker här och nu, i vår samtid. Det kan sägas vara vår medborgerliga plikt att hålla oss informerade om vad det är som försiggår. Om befolkningen har dunkla uppfattningar om statsapparaten både nationellt och internationellt, är det svårt för den att vara kritisk och den riskerar att lättare utsättas för manipulation – argument som bygger på falska fakta och premisser. En sådan värld kan alla hålla med om att vi inte vill ha.

Just i Sverige har vi stor tilltro till våra politiker, vilket är en fin sak, men samtidigt gör det kanske oss lite latare vad gäller att själva ta ansvar. Om tilliten är stor till politikerna, kan man nästan se det som att vi blir lite “curlade”, såsom man pratar om curlingföräldrar. När politikerna ger oss ett nästintill perfekt samhälle tänker vi kanske att vi inte behövs och att vi lika gärna kan fokusera på annat: våra familjer, våra karriärer (såvida vi inte gör en politisk sådan, förstås). Detta är förstås inte fel, eftersom samhället ju är byggt för att vi ska kunna leva ut våra liv som individer, familjer och andra konstellationer – kanske det rentav är det perfekta samhället. Men faktum är att samhället i dess nuvarande skick är långtifrån perfekt och därför är det lika viktigt som någonsin att vi håller oss informerade och åsiktsmedvetna.

Ibland skakas statsmakten om och då kan samhället bli instabilt. Vi kan ha tillfälliga regeringar vilka ofta sköter sitt jobb helt okej. Budgetar kan försenas och dylikt. I bästa fall träder starka, stabila ledare fram som kan hålla skeppet flytande tills allt lagt sig. Dessa är oerhört viktiga för oss. Precis som i fallet med statsmakten är det under föränderliga skeden viktigt även för näringslivet och för olika företag att det finns personal som ser över förändringen, i interim och har en stabiliserande effekt. För visst är det ytterligare en av statsapparatens viktigaste funktioner: att se till att även näringslivet och företagen, stora som små, kan frodas. Utan dem har vi ju ingen ekonomi och utan en sådan faller ju som bekant samhället ihop och det med råge.