Politik


Politik har funnits så länge vi kan minnas och den utvecklas hela tiden. Under 1940 talet var politiken fokuserad på det klassamhälle som Sverige var indelat i. I Sverige fanns det under den tiden stora skillnader på hur människorna levde och det hade det gjort i ett helt århundrade, men nu hade politikerna fått nog, något var tvunget att hända. Andra världskriget hade börjat året innan och trots att Sverige inte var med i kriget, påverkades vi mycket av det ändå.

Det infördes ransoneringskuponger som gjorde att all mat och nödvändigheter delades upp för att allt skulle räcka till alla. Sveriges affärer fick inte levererat varor på samma sätt som de fått innan andra världskriget och därför betalade ingen med pengar utan man fick kuponger istället. När andra världskriget tog slut fanns det fortfarande en stor klasskillnad och år 1940 hade statsminister Per Albin Hansson i sitt tal pratat om folkhemmet för första gången. Dessvärre levde han aldrig så länge att han fick se sin vision komma till liv.

Sverige blev ett enat land där alla klasser var lika värda och politiken fokuserade på hälsa och välstånd. Som fattig skulle du få hjälp med ekonomi och boende. Så småningom skulle läkarmissionen startas och de hjälper utsatta och fattiga i andra länder att få vård och trots att de inte hjälpte folk i sitt egna land, kunde svenskarna skicka välgörenhetsgåvor som hjälp för andra. Sverige hade egna välgörenhetsorganisationer som gjorde att de som hade det gott ställt kunde ge en gåva till dem som hade det sämre ställt. En annan fråga under denna tid var att få in kvinnorna i politiken.

Det fanns inte så många kvinnor i politiken då som det finns idag och en kvinna kunde inte heller vara statsministrar men det kan de idag. Något som fanns på politikens agenda efter andra världskriget, som också finns kvar i dag, är invandringen. Efter världskriget var det många judar som invandrade till just Sverige för att söka skydd. Vår svenska Raul Wallenberg hjälpte dessa att ta sig hit med båtar. Idag finns det många invandrare från Afghanistan, Iran och Irak och många andra platser i världen. De flesta kommer för att de är på flykt från terrororganisationer som IS, precis som judarna flydde från tyskarna.

Sveriges politik idag handlar mycket om vård och omsorg och det är kanske inte så konstigt eftersom det är en viktig fråga. Pensionärerna får idag pension för att kunna klara sig även om det inte är så mycket. Ser vi däremot till hur det var förr, fick de äldre och sjuka ingen hjälp utan då inhystes de i fattighus utan vård och tillsyn, där fick de dö i ensamhet. Idag har vi genom politiken fått både ålderdomshem och vård i hemmet för de äldre.