Vänsterpartiet det röda

Med människan i fokus

Detta parti bildades 1917 och har idag sitt huvudkontor på Kungsgatan i Stockholm. Partiledare är Jonas Sjöstedt och gruppledare i riksdagen är Mia Sydow Mölleby. Vänsterpartiet har sedan dess etablering haft en rad namn bland annat har det hetat “Vänsterpartiet Kommunisterna” och “Sveriges Kommunistiska parti”. Vänsterpartiet har som ideologi att skapa ett samhälle baserat på en socialistisk, feministisk och ekologisk grund. Partiet kämpar för att Sverige ska ha en stor offentlig sektor och att de personer och företag som tjänar mycket pengar ska betala mer skatt till statskassan. Partiets högsta beslutande organ är Kongressen vilken sammanträder vartannat år och mellan dessa sammanträden är det partistyrelsen som fattar viktiga beslut om partiet. Vänsterpartiets ungdomsförbund kallar sig “Ung vänster”.

 

Partiet har under vårens budgetförhandlingar med regeringen fått igenom en rad så kallande Me too-satsningar med bland annat 50 miljoner kronor i ökat anslag till Sveriges kvinnojourer. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson betonar vikten av att dessa förslag nu gått igenom och landat i den svenska vårbudgeten och partiet hoppas att denna satsning kan göra skillnad både på arbetsplatser, i skolor och i hemmen. Vänsterpartiet har som mål för sin ekonomiska politik att sysselsättningen i landet ska vara hundraprocentig och att alla som har möjlighet att arbeta ska göra det. Partiet förespråkar större satsningar på utbildning för unga men också att mer skattemedel ska tillföras de som vill ha en högre kvalificerad utbildning eller möjlighet att delta i yrkesutbildningar. Det finns idag ett antal vägar att gå för att hitta nya jobb, till exempel kan du söka jobb hos Arbetsförmedlingen, eller varför inte lägga upp ditt CV på sajten Monster? netjobs.com är en bra portal för dig som söker jobb och som vill hitta nya vägar i livet. Här kan du söka jobb inom många olika kategorier, till exempel inom IT, teknik eller förskola.

Alla tillsammans

Lika möjligheter för alla

Partiet strävar efter att skapa ett samhälle som är jämlikt för alla och detta redan från den dagen då vi föds. på Vänsterpartiets hemsida presenterar partiet en mängd reformer som de fått in i budgeten för att bygga ett mer jämlikt Sverige. Bland annat pratar partiet om så kallade “rättvisemiljarder”, pengar som ska satsas på glesbygder och vissa bruksorter för att få ner arbetslösheten och höja utbildningsnivån. Vidare vill Vänsterpartiet, vars partisymbol är en röd nejlika, att mer pengar ska tillföras psykvården, bland annat genom att ge mer pengar till vårdcentraler runt om i landet för att stötta dem i deras viktiga arbete med att reducera och förebygga psykisk ohälsa. Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha en välfärd som går att lita på, en ekonomisk jämlikhet och att de som arbetar ska ha ett hållbart arbetsliv. Andra reformer som partiet vill ha igenom är mer pengar till landets antidiskrimineringsbyråer vilka arbetar för att skydda de mänskliga rättigheterna. Man vill också införa fler djurskyddskontroller för att säkerställa att djuren i Sverige behandlas bra och lever under goda förhållanden. Partiet vill också att det satsas mer pengar på kompentenskartläggning vid asylboenden.