Så blir man statsminister


Hur går det egentligen till att göra en politisk karriär? Krävs det någon utbildning? Detta är frågor som du kanske ställt dig och kanske svaret förvånar dig. Faktum är att det enda som krävs för att bli statsminister är ett politiskt intresse och vassa armbågar. Någon formell utbildning och bakgrund krävs egentligen inte. Som exempel kan man ta Margot Wallström den socialdemokratiske utrikesministern som har en framgångsrik politisk karriär trots det faktum att hon bara har en tvåårig gymnasieutbildning. Att vara fackligt aktiv kan också vara en lämplig bakgrund vilket den socialdemokratiske partiledaren och statsministern Stefan Löfven är ett utmärkt exempel på. Självklart är det så att man framstår som en mer kompetent politiker om man har en gedigen utbildningsbakgrund.

Medievana är bra för karriären

Oavsett vilken typ av karriär man har planerat för så kan det vara bra att marknadsföra sig själv genom att synas ofta i media. Det är med karriären som med allting annat att syns man inte så finns man inte och det är naturligtvis extra viktigt när det gäller en politisk karriär. Ska man föra folkets talan så måste folket veta vem man är och därför måste man synas i olika typer av media. Man får alltså inte vara rädd för att synas och höras utan man ska vara villig att framföra sina åsikter och synpunkter i de mest varierande sammanhang. Man talar om medievana. Politiker är ofta medietränade och har övat i intervjuteknik för att ge ett seriöst och kompetent intryck. Stefan Löfven tycks ha fått den kameravana som krävs. Han har lyckats gå från sitt yrke som svetsare till den roll han nu har och gör ett gott intryck världen över.

Grundlägga en politisk karriär

Det kan vara klokt att investera i en ordentlig universitetsutbildning om man har planer på att göra en karriär inom politiken. Även om någon formell utbildning inte är nödvändig så kan man ha mer att ge som politiker med till exempel kunnande inom statsvetenskap och juridik. Att kunna röra sig obehindrat inom politik och myndighetsväsende blir lättare med kunskaper i lag och rätt. Det finns flera vägar att ansöka till landets universitet. Ett godkänt gymnasiebetyg eller delar av ett sådant via kommunala vuxenstudier, samt ett godkänt högskoleprov är en väg in. Det finns flera andra kvoter och behörighetsnivåer och allt sådant kan man ta reda på genom en enkel sökning online. Oavsett om man lyckas göra någon politisk karriär och bli statsminister eller ej, så är det alltid bra att ha en utbildning.