Lokalpolitiken i Stockholm


Stockholms lokalpolitik sköts av Stockholms stad, det vill säga Stockholms kommun. Det högsta beslutande organet i Stockholms stad är Stockholms kommunfullmäktige, som består av 101 ledamöter (för att det aldrig ska kunna bli oavgjort när man röstar i ärenden). Det är Stockholms kommunfullmäktige som fattar besluten gällande riktningen för Stockholms lokalpolitik, liksom mer konkreta beslut gällande stadsplanering, trafik, finans, bostäder, miljö, skolor och kultur. De sammanträder var tredje måndag, och mötena är alltid öppna för allmänheten; de hålls i Rådssalen i Stockholms stadshus, och alla som vill är välkomna att lyssna på mötena. Det kan vara särskilt bra att hålla sig uppdaterad om vad som pågår i lokalpolitiken om man ägnar sig åt att investera i fastigheter, eftersom utbetalningen av en sådan investering kan påverkas stort av politiska beslut gällande stadsplanering och fastigheter.

Majoriteten av de som sitter i kommunfullmäktige har andra jobb utöver sitt politiska uppdrag. Därför finns den instans som kallas för kommunstyrelsen, som bland annat har som uppdrag att förse ledamöterna i kommunfullmäktige med sammanställningar av all fakta kring de förslag som ska diskuteras. Kommunstyrelsen (som består av 13 personer från majoritet och opposition) har också det huvudsakliga ansvaret för att de beslut som fattas i kommunfullmäktige faktiskt genomförs, samt att följa upp och utvärdera resultaten av besluten. Självklart är de 13 personerna inte ensamma om detta arbete – de har hjälp av Stadsledningskontoret, som består av närmare 200 anställda fördelade på olika avdelningar.

De som förbereder ärenden för kommunstyrelsen är borgarrådsberedningen, som består av 13 borgarråd. Borgarråden väljs av kommunfullmäktige, och har varsitt ansvarsområde. Ordförande för både kommunstyrelsen och borgarrådsberedningen är finansborgarrådet. Finansborgarrådet är också chef för finansroteln, det vill säga den avdelning som har ansvar för just stadens finanser. De övriga sju rotlarna är stadsbyggnads- och kulturroteln, arbetsmarknads- och idrottsroteln, skolroteln, miljöroteln, socialroteln, trafikroteln, äldre- och personalroteln samt bostads- och demokratiroteln. Tillsammans styr dessa rotlar och instanser Stockholms lokalpolitik framåt.