Politik och miljö


En av de mest diskuterade frågorna i den globala politiken är hur man kan stoppa den globala uppvärmningen. Sedan några årtionden tillbaka har man insett att mänsklig aktivitet (särskilt utsläpp av koldioxid i atmosfären) leder till att planeten blir varmare. Bland de många hemska saker denna uppvärmning kan orsaka finns att isarna kring polerna smälter. Det leder till att havsnivån höjs och stora landmassor hamnar under vatten. Miljöfrågan har visat behovet av globalt samarbete. Miljöfrågan går inte för någon enskild nation att bemöta, och alla världens länder kommer att påverkas av den globala uppvärmningens effekter på ett eller ett annat vis. Politiker i fler och fler länder börjar därför att nå insikten att det kanske främsta vapnet i kampen mot miljöhotet är internationellt samarbete, där man försöker anpassa mänsklig tillvaro och teknologi för att lämna så lite avtryck på miljön som möjligt, samt hjälpa fattigare länder genom de svårigheter en sådan transaktion antagligen innebär.

Politikernas ansvar mot miljön

En andra kanske lika viktig aspekt av politikernas ansvar mot miljön är att stödja och sprida miljövänlig teknologi. Problemet idag är att förorenande teknologi ofta är billigare och mer lättillgänglig är grön teknologi. Fattigare länder tycker ibland det är orättvist att de ska betala för dyr grön teknologi, särskilt när västvärlden fortfarande släpper ut mest och dessutom har mycket större resurser för att hantera förändringen. Men fler och fler inser att det inte spelar någon roll vem som historiskt sett släppt ut mest, eller vem som släpper ut mest idag. Miljöhotet blir allvarligare var dag och det är därför viktigt att alla länder tar sitt ansvar för att minska sina avtryck på miljön. En tredje sätt politiker kan hjälpa miljön är att stödja sina egna medborgare att leva mer miljömedvetet. Men denna sista punkt är inte bara politikernas ansvar, och vanliga människor har i större utsträckning börjat se över sina vanor. Ett bra exempel är att vi har blivit mer medvetna om vad vi äter. Det är viktigt med rätt kost även för miljön, så ta dig en titt Livsmedelsverkets kostråd (de är miljömedvetna).

Miljön i framtiden

Så var kan vi förvänta oss i framtiden? Allt detta kan verka vara mycket hoppfullt, men som vanligt är verkligheten komplex. Idag finns många krafter som antingen inte tror på att dessa klimatförändringar är verkliga, eller som på något vis tjänar på att skada miljön. De stora internationella avtal som hittills slutits har inte nått sina mål, och än idag finns mäktiga nationer där man är skeptisk mot om den globala uppvärmningen är verklig. Ifall politikerna ännu en gång misslyckas med att stoppa utvecklingen kan vi se en mycket oroligare värld i den relativt nära framtiden. Med hav som stiger och öknar som sprider sig kommer många städer hamna under havet, och många åkrar torra. Förutom svält och nöd kan vi förvänta oss politiska konflikter och en mycket osäkrare planet. flyg Stockholm Östersund billigt och snabbt är ett exempel på en dålig idé för miljön. Vi måste alla ta vårat ansvar.