Om marxismens ideologi


Marxism är en politisk ideologi och samhällsåskådning som bygger på de tankar Karl Marx förde fram under 1800-talet. Marxism är en släkting till socialism och har både inspirerats av och inspirerat kommunism, socialdemokrati och anarkism. Marxismen bygger i mångt och mycket på ekonomiska system där man ser kapitalism som boven i dramat. Man vill istället att ekonomin ska planeras utifrån staten, så kallad planekonomi, och man är emot marknadsekonomin då man anser att människor blir till sina arbetsgivares ägodelar. Det man vill uppnå är att alla gemensamt äger allt och att ingen ska behöva arbeta under någon annan.

För att ett sådant samhälle som Marx ville se ska uppstå måste, enligt han själv, folket göra revolution mot överheten. Marx menar att alla revolutioner i historien i grund och botten handlar om ekonomiska omvälvningar. Efter revolutionen ska alla arbeta för varandras bästa och allt ska delas gemensamt. I ett sådant samhälle menade Marx att sådant som polisväsende och politiker inte skulle behövas. Dock skulle medlemmar från partiet sköta administrativa uppgifter i landet.

I praktiken har marxism inte visat sig fungera särskilt väl. I stort sett alla länder som på ett radikalt sätt har implementerat Marxs idéer har slutat i katastrof.