Om amerikansk politik


USA är en republik vilket innebär att de har en president. Landet är dock uppbyggt av olika delstater, en så kallad federation, vilket innebär att de olika delstaterna i viss mån har ett självbestämmande. Dessa lagar får dock inte bryta mot de federala lagarna, alltså de som gäller i hela landet. Inom delstaterna bestämmer man själv om till exempel infrastruktur, industri, kollektivtrafik med mera. Straffrätten utgår också den i mångt och mycket utifrån varje delstat. Exempelvis är det tillåtet med dödsstraff i vissa stater men inte i andra.

Politiken domineras i stort sett av två partier vilket många har uppfattat som en brist i demokratin. Dessa partier är republikanerna och demokraterna där republikanerna står mer åt höger och demokraterna mer åt vänster. Ur ett svenskt perspektiv skulle dock båda dessa partier placeras på högerskalan. I USA får partierna inget partistöd från staten vilket gör att man i mångt och mycket måste bedriva verksamheten utifrån donationer.

Röstsystemet i USA är lite speciellt och är utformat på så sätt att en president kan väljas även om den totalt räknat inte har flest röster. Det beror på att varje delstat endast har ett visst antal röster som räknas, så kallade elektorsröster.