Politik och ekonomi


Politik och ekonomi går minst sagt hand i hand, då hela vårt samhälle idag styrs av pengar. I grund och botten kan de olika politiska ideologierna helt enkelt sägas handla om hur pengar ska fördelas – ska staten samla in pengarna och fördela dem jämnt, eller ska varje medborgare själv betala för de samhällstjänster de behöver, utan att ha staten som mellanhand? Självklart är detta en grov förenkling av socialism och liberalism, men det går inte att förneka att en stor del av den politiska debatten idag handlar om pengar – ska det få förekomma vinster i välfärden, vilka skattesänkningar eller skattehöjningar bör göras, finns det verkligen utrymme i budgeten för sådana skattesänkningar, hur stor del av budgeten läggs på sjukvård och äldreomsorg, och så vidare.

Dessa politiska beslut på nationell nivå får så klart konsekvenser hela vägen ned på individnivå. Om skatten förändras innebär det till exempel i praktiken att vissa grupper i samhället får mer eller mindre i plånboken varje månad, och om styrräntan ändras betyder det att räntekostnaderna för alla som har lån i landet förändras med den. Därför är det alltid viktigt att se till att få så låg ränta som möjligt när man lånar pengar, oavsett vilken låneform det är. Om man till exempel ska ta ett privatlån är det lyckligtvis väldigt lätt att jämföra olika bankers lånevillkor och räntor – man kan helt enkelt använda sig av en tjänst som Enklare. Det som är intressant är ju nämligen att statens ekonomi också är beroende av varje invånares ekonomi – ju bättre ställt varje invånare har det ekonomiskt, desto bättre är det för landets ekonomi.