Politik och framtid


Västvärlden har länge varit influerad av en viss vänsterliberalt orienterad politik, åtminstone vad gäller värdefrågor. Man har bland annat varit för invandring i stor utsträckning och har verkat mycket för att utsatta gruppers intressen ska uppmärksammas. Särskilt i Sverige har man kunnat se detta, men också i USA och i många andra länder i västvärlden. Detta har varit pågående sedan ungefär början av 1970-talet efter att den så kallade 1968-vänstern slog igenom och tog makt inom många områden i samhället. Sedan dess har politiken i mångt och mycket varit präglad av liberala och vänsterinriktade idéer när det kommer till värdefrågor. Inom ekonomiska frågor har marknaden styrt.

De senaste åren har dock högern börjat växa sig stark i både Nordamerika och i Europa. Det har skett sakta men säkert och under år 2016 kunde man bland annat se att Donald Trump valdes till president i USA och att Storbritannien lämnade EU. Många menar att det beror på ett utbrett missnöje och att det egentligen inte har att göra med att man exempelvis vill ha Donald Trump som president.