Politisk filosofisk historia


Politiken har i grund och botten sitt ursprung som det ser ut idag i västvärlden från det antika Grekland där politik var viktigt inom både filosofin och när det kom till att styra de olika stadsstaterna. De kanske största och viktigaste tänkarna när det kommer till politikens grundläggande är Aristoteles och Platon. Därefter har många andra tänkare finslipat och tänkt ut nya politiska ideologier som till exempel John Locke, Karl Marx och Edmund Burke.

Platon skrev bland annat Verket Staten där han beskrev hur han tyckte att ett samhälle skulle styras och Aristoteles ansåg att alla människor bör vara involverade i politiken. Dessutom analyserade han olika statsskick och beskrev dess för och nackdelar. Han myntade exempelvis statskick som oligarki, republik, demokrati, monarki och demokrati som än idag används när man talar om politiska system.

Den medeltida filosofin kring politik bygger vidare på Aristoteles och Platons idéer och många av dem var starkt influerade av kristet tänkande. Bland annat kyrkofadern Augustinus lade fram en statsteori i verket De civitate dei. Han menade att det finns både en värdslig stat och en gudsstad som försvann efter syndafallet då istället de världsliga staterna växte fram. Han menade att man bör sträva efter att återuppbygga statsstaten genom att följa guds budskap. Det kristna tänkandet har haft enormt inflytande på den moderna politiken, särskilt när det kommer till värdefrågor och sådant som rör sexualitet. Exempelvis var det länge förbjudet i västvärlden att vara homosexuell. I vissa stater är det så än idag, åtminstone i praktiken.

Under upplysningstiden och renässansen skedde mycket inom politiken. Det var bland annat då den franska revolutionen ägde rum, men också revolutionen i Amerika. Revolutionerna hade mycket att göra med filosofer som Rousseau och Voltaire som hade många idéer om den fria individen och att samhället skulle vara rättvist. Dessa idéer hade en stor inverkan och ledde till att man började ifrågasätta strukturer i samhället så som klass och varför vissa hade det bättre än andra, vilket sedermera ledde till att Karl Marx under 1800-talet utformade marxismen. Andra viktiga tänkare var Edmund Burke som lade grunden till vad som skulle bli konservatismen. Under 1900-talet blev bland annat Nietzsche populär och inspirerade bland annat nationalsocialismen. Nazisterna gjorde dock en vulgär tolkning av hans verk och man är överens om att Nietzsches filosofi inte är förenlig med nazismen i dess rätta tolkning.